Úřední deska

ZÁKLADNÍ INFORMACE STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V DOBĚ COVID 19

- Stanovisko NRC

- Stanovisko KO

TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP

Ohlašovací povinnosti

Prominutí úkonů

MINISTERSTVO VNITRA

Stanovisko k posuzování prokazování totožnosti

NAŘÍZENÍ HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE

Zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb

OBECNÍ ÚŘAD V DOBĚ COVID 19

Omezení úředních hodin OÚ pro veřejnost

Oznámení dětské lékařky

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ - INFORMACE K NOUZOVÉMU STAVU

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Mimořádné opatření

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Obecně závazná vyhláška obce Brloh č. 2019/1,
o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Brloh č. 2019/2,
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Brloh č. 2019/3,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Obec Brloh - nabídka práce

SVAZEK OBCÍ POD KLETÍ

Svazek Obcí pod Kletí - oznámení o zveřejnění dokumentů

ROZPOČTY A ZMĚNY ROZPOČTU, ZÁVĚREČNÉ ÚČTY

 

RŮZNÉ INFORMACE  OBČANŮM

Blanský les - nová přírodní památka

E-ON - upozornění pro vlastníky nemovitostí (pozemků).pdf

Zásady a podmínky pro odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů.doc