Úřední deska

 

Oznámení o konání veřejného zastupitelstva Obce Brloh (28.05.2018)

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje (17.05.2018)

Zveřejnění záměru Obce Brloha na pronájem pozemku

Svazek Obcí pod Kletí - oznámení o zveřejnění dokumentů k financování

 

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016

Návrh závěrečného účtu obce - průvodní část

Závěrečný účet - podrobné hospodaření za rok 2016 - Příloha č. 1

Výkaz FIN 122016 - rozpočtové hodpodaření obce za rok 2016

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016

Zpráva inventarizační komise

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016

Výkazy ZŠ a MŠ Brloh

Rozvaha k 31.12.2016

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

Zpráva inventarizační komise

 

ROZPOČTY A ZMĚNY ROZPOČTU, ZÁVĚREČNÉ ÚČTY

 

 

ROZPOČET 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Příloha - podrobný rozpočet na rok 2017

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu "Změny č. 5. územního plánu obce Brloh".pdf

Návrh změny Územního plánu obce Brloh č. 5 - data

Pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu nemovotistí

 

 

RŮZNÉ INFORMACE ÚŘADŮ OBČANŮM

Očkování psů

 

 

Finanční úřad - informace k dani z nemovitostí za rok 2018 (NOVÉ)

 

Blanský les - nová přírodní památka (nové)

 

E-ON - upozornění pro vlastníky nemovitostí (pozemků).pdf

Zásady a podmínky pro odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů.doc

 

Jak je to s cestováními doklady pro děti?.pdf

 

Oznámení o společném jednání - změna č. 5 ÚPO Brloh - Veřejná vyhláška.pdf

příloha k veřejné vyhlášce

VÝKRESY A TEXTOVÁ ČÁST.rar

 

Finanční úřad - informace o možnosti placení daní přes SIPO

FÚ - formulář na placení daní přes SIPO

Další informace k možnosti placení daní přes SIPO

E-on - Oznámení vlastníkům a uživatelům nemovitostí

 

 

 

Bezplatné vzdělávání občanů v obcích do 2tis.obyvatel, více informací zde

 

CENY ZA VODNÉ A STOČNÉ zde

Ceny za žetony 2015 zde

 

 

 

 

 


http://www.obecbrloh.cz/data/uploads/zaatupitelstvo-jk.doc