Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle par.5 odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.Název subjektu - Obec Brloh

2.Důvod a způsob založení

3.Organizační struktura

4.Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa - Obec Brloh, Brloh 23, 382 06  Brloh

Adresa internetové stránky - www.obecbrloh.cz

datová schránka: 7cgbe9w

Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/obecbrloh (nový od 10-2019)

                           http://obecbrloh.profilzadavatele.cz/ (do 10-2019)

5.Případné platby lze poukázat - na účet vedený u ČSOB, a.s.

číslo účtu - 272344894/0300

6.IČ - 00245801

7.DIČ - CZ00245801

8.Dokumenty

9.Žádosti o informace - na telefonním čísle 380 745 126, matrika@obecbrloh.cz

10.Příjem žádostí a dalších podání:

úřední hodiny:

pondělí + středa 7,30 - 11,30  12,00 - 17,00 hod

pátek 7,30 - 11,30 hod     

11.Opravné prostředky

12.Formuláře     

Volně přístupné formuláře najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací      

O informace při řešení životních situací můžete požádat na Obecním úřadě.

14.Předpisy

15.Úhrady za poskytování informací:

- ověření podpisu - 30,- Kč, ověření listiny - 1 str. 30,- Kč

- Czech point - výpis z katastru nemovitostí - 1.stránka 100,- Kč , každá další 50,-Kč

- Czech point - výpis z bodového registru řidičů - 100,- Kč

- Czech point - výpis z rejstříku trestů - 100,- Kč

- Czech point - výpis z obchodního rejstříku - 150,- Kč

- Czech point - výpis z živnostenského rejštříku - 100 - 150,- Kč

16.Licenční smlouvy

17.Výroční zpráva