Dokumenty

Vyhláška č.24-09 o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 2011/1 o místních poplatcích

 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - podle zákona č.114/1992 Sb. par.8 odst.1 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů je občan povinnen podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost se podává písemně na obecním úřadě. Na základě podané žádosti a místního šetření vyhotoví místostarosta p.Tomáš Jungwirth rozhodnutí.

 

Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva

 

ROZPOČTY, ROZPOČTOVÉ ZMĚNY (Obec, Základní škola)

GDPR

INFORMACE DLE ZÁKONA  č. 106/1999 Sb. A VÝROČNÍ ZPRÁVY