Dokumenty

VOLBY - Žádost o vydání voličského průkazu

Vyhláška č.24-09 o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 2011/1 o místních poplatcích

 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - podle zákona č.114/1992 Sb. par.8 odst.1 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů je občan povinnen podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost se podává písemně na obecním úřadě. Na základě podané žádosti a místního šetření vyhotoví místostarosta p.Tomáš Jungwirth rozhodnutí.

Ordinační hodiny dětského lékaře

 

Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva

ROZPOČTY, ROZPOČTOVÉ ZMĚNY (Obec, Základní škola)