Dokumenty

Změny ve vydávání osobních dokladů

Webové stránky Ministerstva vnitra, kde naleznete aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

 

VODNÉ A STOČNÉ

vodné od 1.9.2018    20,80 Kč plus DPH (15 %)      

stočné od 1.9.2018  17,90 Kč plus DPH (15 %)

Vodné a stočné splatné od 1.10. do 30.11. běžného roku

Odečty vodoměrů probíhají v srpnu běžného roku

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

212,- Kč/osobu/rok

262,- Kč/rekreační objekt/rok

Splatný od 2.1. do 28.2. běžného roku

 

POPLATEK ZA PSA

250,- Kč - osoba výdělečně činná

100,- Kč - důchodci

Splatný od 2.1. do 31.3. běžného roku

 

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY

Veřejná vyhláška ze dne 5.6.2019

Vyhláška č.24-09 o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 2011/1 o místních poplatcích

 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - podle zákona č.114/1992 Sb. par.8 odst.1 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů je občan povinnen podat žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost se podává písemně na obecním úřadě. Na základě podané žádosti a místního šetření vyhotoví místostarosta p.Tomáš Jungwirth rozhodnutí.

 

Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva

 

ROZPOČTY, ROZPOČTOVÉ ZMĚNY (Obec, Základní škola)

GDPR

INFORMACE DLE ZÁKONA  č. 106/1999 Sb. A VÝROČNÍ ZPRÁVY